Events

Sidekick Service is een kleine organisatie die maatwerk levert op het gebied van het vorm en inhoud geven aan events voor bedrijven en instellingen

Sidekick Service kan daarbij ondersteunend zijn maar ook de lead nemen: zelfstandig alle organisatie voor haar rekening nemen, met u meedenken en u alles uit handen nemen

 • ideeen leveren en uitwerken
 • als sparring partner en spinn doctor fungeren
 • meedenken over de samenstelling van het inhoudelijke programma
 • aanpakken in de voorbereidingen
 • geschikte locatie vinden
 • eigen netwerk in zetten
 • sprekers benaderen en agenderen, sprekers leveren
 • terugvallen op een groot netwerk in de watersector
 • draaiboek samenstellen
 • registratie
 • uitvoering event: ontvangen gasten, moderaten, logistiek
 • zorgdragen voor de follow-upDSC_0112