Portfolio

Sidekick Service heeft in de loop der jaren veel ervaring opgebouwd met het voorbereiden, oganiseren en opzetten van grote en kleine events. Onderstaand een overzicht van de meest recente events van Sidekick Service

Organisatie hackathon 28 uur programmeren voor ICT studenten (december 2015)

Ondersteuning organisatie en gastvrouwrol 2 daags CVS-congres Antwerpen (150 deelnemers, november 2015)

Organisatie, samenstelling inhoud en uitvoering Sensor event Leeuwarden (80 deelnemers, juni 2015)

Inhoud, organisatie en gespreksleider themasessie WaterLink (50 deelnemers, januari 2015)

Opzet en organisatie WaterInnovation Stimulation Award voor innovaties in de watertechnologie finale event tijdens congres WaterLink (250 deelnemers, januari 2015)

Ondersteuning organisatie en gastvrouwrol 2-daags CVS-congres in Eindhoven (150 deelnemers, november 2014)

WIS finale organisatie en uitvoering op Waterlink Leeuwarden, januari 2014

Watercampus business cafe’s organisatie en uitvoering (4x per jaar 40-60 deelnemers)

WaterLink organisatie en communicatie (280 deelnemers, januari 2013)

Event met buitencatering de Waarde van WLN (60 deelnemers, juni 2013)

WIS uitdenken, opzet en uitvoering tijdens Aquatech Amsterdam (november 2013)

gerda

Eerdere events waarin de rol van Sidekick Service leidend was vwb organisatie en logistiek en in samenwerking bepalend voor vorm en inhoud zijn o.a.:

 • PuurWaterKeten (plenaire bijeenkomst, incl transfers, moderaten / 65 deelnemers)
 • Pitchwedstrijd Centre of Expertise Watertechnologie (plenaire bijeenkomst, 60 deelnemers)
 • Water en sensoring: voelt u al nattigheid? (plenair, moderaten/ rond 75 deelnemers)
 • Matchmaking Watertechnologie Nederland Vlaanderen (plenair, moderaten en matchmaking voorbereiden en begeleiden/ 20-20 besloten groep)
 • Water en Energy (plenair, moderaten/ 80 deelnemers)
 • Ondernemen in Europa: internationaal ondernemen dichtbij huis (plenaire bijeenkomst/ 55 deelnemers )
 • Social media parallel sessie tijdens Wetsus congres (Engelstalig, moderaten, 90 deeln)
 • Glastuinbouw Kennisdag Water (plenaire bijeenkomst en leiden forumdiscussie/ 150)
 • Samenwerkingworkshop Syntens (workshop, moderaten/ 40 deelnemers
 • Openhuis waternetwerk in het Watermuseum Arnhem (plenaire bijeenkomst/ 115 deeln)
 • Tools voor innoveren in de watertechnologie (interactieve workshop/ 60 deelnemers)
 • parallelsessie Wetsus congres (Engelstalig, podiumdiscussie/ 40 deelnemers)
 • Financiering van innovatie (plenaire bijeenkomst/ 80 deelnemers)