CVS congres 2016

Voor het 4e jaar op rij ondersteunt SidekickService de secretaris van het CVS-congres. SidekickService vervult de gastvrouwrol tijdens de uitvoering van het congres en is in de aanloop ernaartoe contactpersoon voor de deelnemers.

Ieder jaar organiseert de Stichting Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS) eind november een tweedaags congres op het gebied van de verkeers- en vervoersplanologie: het CVS. Het CVS is bedoeld als ontmoetingsplaats voor onderzoekers, beleidsmakers en anderen met belangstelling voor vraagstukken op het snijvlak van verkeer, vervoer en ruimtelijke ordening. Nieuwe inzichten en ideeën worden er gepresenteerd en bediscussieerd.

Het thema van 2016 is Hoe slim is ‘smart’ nou eigenlijk? Het CVS congres vindt dit jaar plaats in Zwolle, op 24 en 25 november.

Comments are closed.