Actosium BijVANGst 30 juni 2016

Op 30 juni j.l. vond het actosium BijVANGst plaats, een ‘actief symposium’ voor rond de 80 genodigden uit de wereld van hergebruik van reststoffen. SidekickService was gevraagd het geheel te coordineren en samen met de inhoudelijke partijen – BWA Water, Attero, Waterschap AA en Maas en Waterschap en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het programma inhoud en vorm te geven. Het thema was Van Grondstof naar Markt: we moeten het, we kunnen het, en we streven naar beter.

Belangstellenden startten de dag met een bezoek aan de  fijnzeefinstallatie RWZI Beemster in Zuidoostbeemster waarna men bij eventslocatie Fort Beemster werd ontvangen met een inlooplunch. Marjan Minnesma van Urgende trapte het inhoudeljik programma af met haar betoog voor Opschalen en opschieten! De discussie kwam, onder leiding van dagvoorzitter Richard Engelfriet, goed op gang. Het actosium verliep succesvol en zoals de organisatoren voor ogen hadden: actief!

Het laatste woord over het onderwerp is nog lang niet gezegd. Praat u een volgende keer mee? Voor meer informatie over de inhoud van het actosium kunt u de website nog bezoeken.

http://www.actosium.nl/voorlopig-programma-actosium-bij-vang-st-30-juni-2016-te-fort-beemster/

 

 

Comments are closed.