CVS congres 2015: buiten de lijntjes kleuren

Ieder jaar organiseert de Stichting Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS) eind november een tweedaags congres op het gebied van de verkeers- en vervoersplanologie: het CVS. Het CVS is bedoeld als ontmoetingsplaats voor onderzoekers, beleidsmakers en anderen met belangstelling voor vraagstukken op het snijvlak van verkeer, vervoer en ruimtelijke ordening. Nieuwe inzichten en ideeën worden er gepresenteerd en bediscussieerd.

Dit jaar vindt het CVS congres in Antwerpen plaats, op 19 en 20 november. Alle papers zijn inmiddels ingediend. Er zijn ruim 100 deelnemers geregistreerd. Sidekick Service is ondersteunend aan het CVS bestuur en gastvrouw/vraagbaak tijdens de uitvoering van het congres. Een hele (en leuke) klus!

CVS

Comments are closed.