WaterCampus Business Cafe 4 september

Op 4 september stond het WaterCampus Business Café in het teken van het subsidieprogramma Fryslân Fernijt IV. Tijdens deze middag waar zo’n 60 deelnemers present waren, werden succesvolle voorbeelden uit het verleden en ervaringen uit de eerste tenderperiode van Fryslân Fernijt 4 gedeeld. Er werden praktische tips gegeven en er werd uitgelegd hoe dit programma ook mogelijk interessant isn voor bedrijven die niet in Friesland gevestigd zijn, maar wel samenwerken met partijen in Friesland.

Sprekers waren o.a. de gedeputeerde van de provincie Fryslan, de programmamanager van Fryslan Fernyt en verschillende MKB vertegenwoordigers.

Na het inhoudelijke gedeelte werd de informele netwerkborrel druk bezocht.

Wilt u deelnemen aan een vande WaterCampus Business Cafe’s? Meld u aan via events@wateralliance.nl of bij mij.

borrel

Het thema van de WaterCampus Business Cafe’s is te vinden op de website van de WaterAlliance www.wateralliance.nl

Comments are closed.