Puur Water Keten

Een echt Sidekick Service event was Puur Water Keten (12 juli 2012), met naast een afwisselende inhoud ook excursies op het programma stonden, naar de Puurwaterketen fabriek, en naar het proeftuingedeelte in Assen. Een en ander was door Sidekick Service georganiseerd voor de WaterAlliance in nauwe samenwerking met Waterleiding Maatschappij Drenthe.

De belangstelling voor de bijeenkomst was zo groot dat inschrijving werd gestopt vanwege het aantal beschikbare plaatsen in de zaal.
Op het mini symposium ‘PuurWaterKeten’ stond natuurlijke en duurzame waterzuivering centraal. Diverse sprekers gaven vanuit hun specifieke invalshoek hun visie op dit mondiaal belangrijke thema. De belangrijkste conclusie: effectieve samenwerking in de waterketen leidt tot waardevolle resultaten (regionaal, nationaal en internationaal).
Waterakkers5 Waterakkers4 Waterakkers3 Waterakkers2 Waterakkers1

Comments are closed.