CVS congres

Jaarlijks ondersteunt Sidekick Service het Colloquim Vervoersplanologisch speurwerk in de aanloop en de uitvoering naar het twee-daags CVS-congres.

Het CVS is bedoeld als ontmoetingsplaats voor onderzoekers, beleidsmakers en anderen met belangstelling voor vraagstukken op het snijvlak van verkeer, vervoer en ruimtelijke ordening. Nieuwe inzichten en ideeën worden er gepresenteerd en bediscussieerd. Het eerste CVS werd georganiseerd in 1974. In de loop der jaren zijn deze bijeenkomsten uitgegroeid tot een belangrijk podium waar onderzoeksresultaten uitgewisseld worden en tegelijkertijd interactie plaatsvindt tussen de onderzoekswereld en beleidsmakers. Inmiddels valt het CVS te kenmerken als hét vervoercongres van Nederland.

In 2013 vierde het CVS het 40-jarig jubileum op een bijzondere locatie: 1385035584342

de SS Rotterdam. Maar liefst 120 papers kwamen aan de orde in 42 sessies met de 150 deelnemers, van wie een groot deel bleef overnachten op de SS Rotterdam.

Het CVS-congres vindt jaarlijks plaats in week 47, ook in 2014 mag Sidekick Service de ondersteuning weer op zich nemen. We zien al uit naar november!

Comments are closed.