Archive for 20-10-2016

coordinatie themasessies WaterLink

Voor de WaterAlliance coordineert Sidekick Service de inhoudelijke themasessies. Het gaat om een zestal besloten sessies (Eng) in de ochtend, en rond de 10 open sessies gedurende het middagprogramma. Sidekick Service onderhoudt de contacten met de themaleiders, coordineert de voortgang en verzamelt de communicatiegegevens.

De uitvoering van de themasessies vindt plaats tijdens WaterLink, 26 januari 2017

Meer informatie via de WaterAlliance op waterlink.nl

CVS congres 2016

Voor het 4e jaar op rij ondersteunt SidekickService de secretaris van het CVS-congres. SidekickService vervult de gastvrouwrol tijdens de uitvoering van het congres en is in de aanloop ernaartoe contactpersoon voor de deelnemers.

Ieder jaar organiseert de Stichting Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS) eind november een tweedaags congres op het gebied van de verkeers- en vervoersplanologie: het CVS. Het CVS is bedoeld als ontmoetingsplaats voor onderzoekers, beleidsmakers en anderen met belangstelling voor vraagstukken op het snijvlak van verkeer, vervoer en ruimtelijke ordening. Nieuwe inzichten en ideeën worden er gepresenteerd en bediscussieerd.

Het thema van 2016 is Hoe slim is ‘smart’ nou eigenlijk? Het CVS congres vindt dit jaar plaats in Zwolle, op 24 en 25 november.