Archive for 20-10-2015

CVS congres 2015: buiten de lijntjes kleuren

Ieder jaar organiseert de Stichting Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS) eind november een tweedaags congres op het gebied van de verkeers- en vervoersplanologie: het CVS. Het CVS is bedoeld als ontmoetingsplaats voor onderzoekers, beleidsmakers en anderen met belangstelling voor vraagstukken op het snijvlak van verkeer, vervoer en ruimtelijke ordening. Nieuwe inzichten en ideeën worden er gepresenteerd en bediscussieerd.

Dit jaar vindt het CVS congres in Antwerpen plaats, op 19 en 20 november. Alle papers zijn inmiddels ingediend. Er zijn ruim 100 deelnemers geregistreerd. Sidekick Service is ondersteunend aan het CVS bestuur en gastvrouw/vraagbaak tijdens de uitvoering van het congres. Een hele (en leuke) klus!

CVS

HydroLogic hackahon 2015: wees er snel bij!

HydroLogic organiseert op 12 en 13 december een hackathon voor 3e en 4e jaars ICT studenten van Hogescholen. Windesheim en de Haagse Hogeschool zijn al aangemeld. Utrecht, Amsterdam en Rotterdam volgen ongetwijfeld.

Wil je meedoen met de hackathon registreer je dan via hackathon2015.nl

Inzet is hoog: prijs 4 dagen met je team naar New York

Wees er snel bij, slechts 30 plaatsen beschikbaar!