Archive for 19-09-2014

CVS-congres 20-21 november 2014

Net als vorig jaar voert Sidekick Service ondersteunende taken uit voor het bestuur van het CVS (Stichting Colloquim Vervoersplanologisch Speurwerk). Het jaarlijkse CVS-congres vindt in november plaats in Eindhoven.

Het CVS is bedoeld als ontmoetingsplaats voor onderzoekers, beleidsmakers en anderen met belangstelling voor vraagstukken op het snijvlak van verkeer, vervoer en ruimtelijke ordening. Nieuwe inzichten en ideeën worden er gepresenteerd en bediscussieerd. Het eerste CVS werd georganiseerd in 1974. In de loop der jaren zijn deze bijeenkomsten uitgegroeid tot een belangrijk podium waar onderzoeksresultaten uitgewisseld worden en tegelijkertijd interactie plaatsvindt tussen de onderzoekswereld en beleidsmakers. Inmiddels valt het CVS te kenmerken als hét vervoercongres van Nederland.

Sidekick Service voert praktische taken uit in de voorbereiding van dit congres, zoals het registreren van deelnemers, het controleren van de ontvangen papers, de badges, de ontvangst ter plekke etc. Gedurende de uitvoering van het congres is Sidekick Service aanwezig voor ontvangst en vragen van deelnemers.

meer informatie over het congres vindt u op de website van CVS 

boekje2008