Archive for 09-07-2014

WaterCampus Business Cafe 4 september

Op 4 september stond het WaterCampus Business Café in het teken van het subsidieprogramma Fryslân Fernijt IV. Tijdens deze middag waar zo’n 60 deelnemers present waren, werden succesvolle voorbeelden uit het verleden en ervaringen uit de eerste tenderperiode van Fryslân Fernijt 4 gedeeld. Er werden praktische tips gegeven en er werd uitgelegd hoe dit programma ook mogelijk interessant isn voor bedrijven die niet in Friesland gevestigd zijn, maar wel samenwerken met partijen in Friesland.

Sprekers waren o.a. de gedeputeerde van de provincie Fryslan, de programmamanager van Fryslan Fernyt en verschillende MKB vertegenwoordigers.

Na het inhoudelijke gedeelte werd de informele netwerkborrel druk bezocht.

Wilt u deelnemen aan een vande WaterCampus Business Cafe’s? Meld u aan via events@wateralliance.nl of bij mij.

borrel

Het thema van de WaterCampus Business Cafe’s is te vinden op de website van de WaterAlliance www.wateralliance.nl

WaterCampus Business Cafe juni

Sidekick Service is gevraagd een rol te spelen bij het uitdenken, invullen, optuigen en uitvoeren van een aantal WaterCampus Business Cafe’s. De eerste vond plaats jl 18 juni. Tijdens deze editie stond export naar de VS en Canada centraal. Vanuit het bedrijfsleven deelden Peter van Leeningen van Paques en Hans Wouters van BlueLeg Monitor hun ervaringen op de Noord-Amerikaanse markt met de aanwezigen. Plaatsvervangend Consul-Generaal in Chicago, Stephan van de Wall en Henk ten Wolde (via skype), Trade Commissioner bij het Netherlands Trade Office in Alberta, Canada, gingen in op de marktkansen in de VS en Canada.
Evert Jan Schouwstra (KvK) ging in op trainingsmogelijkheden en ondersteuningstrajecten voor de ondernemer die de buitenlandse markt wil ontplooien. Alex Berhitu lichtte de mogelijkheden die de Water Alliance biedt ter ondersteuning van haar leden op de Noord-Amerikaanse markt toe.

Aansluitend aan het inhoudelijke programma van de WaterCampus Business Cafe’s is uitstekend gelegenheid voor netwerkactiviteiten tijdens de after borrel. De borrel is openbaar en u bent bij elke editie natuurlijk van harte welkom! Wel graag even aanmelden via events@wateralliance.nl

juni

voor meer informatie foto’s en filmpjes, www.wateralliance.nl