Archive for 16-04-2014

Watercampus Business Cafe’s 2014

Watercampus Leeuwarden is een paar maal per jaar facilitator van het zgn ‘Business Cafe’ een inhoudelijk interessant programma met na afloop een ruim bezocht borrel: Business Cafe wordt dan Borrelpraat Cafe.
Sidekick Service is door de WaterAlliance gevraagd de inhoud en vorm van de Business Cafe’s te trekken, ism het WaterAlliance team. Een opdracht die goed past bij de expertise van Sidekick Service.

De data voor de Business Cafe’s staan inmiddels vast, de eerstvolgende is gepland op woensdag 18 juni. Dan volgt er een op 4 september en het laatste Business Cafe van 2014 vindt plaats op 13 november.

Aktuele informatie over de Business Cafe’s is te vinden op de WaterAlliance website. Aanmelden voor deelname aan zowel inhoudelijke programma als de informele borrel kan via de WaterAlliance of via mij.

Heeft u een onderwerp op het gebied van watertechnologie dat u graag eens in een Business Cafe belicht zou willen zien: wij staan open voor ideeen en suggesties.

Puur Water Keten

Een echt Sidekick Service event was Puur Water Keten (12 juli 2012), met naast een afwisselende inhoud ook excursies op het programma stonden, naar de Puurwaterketen fabriek, en naar het proeftuingedeelte in Assen. Een en ander was door Sidekick Service georganiseerd voor de WaterAlliance in nauwe samenwerking met Waterleiding Maatschappij Drenthe.

De belangstelling voor de bijeenkomst was zo groot dat inschrijving werd gestopt vanwege het aantal beschikbare plaatsen in de zaal.
Op het mini symposium ‘PuurWaterKeten’ stond natuurlijke en duurzame waterzuivering centraal. Diverse sprekers gaven vanuit hun specifieke invalshoek hun visie op dit mondiaal belangrijke thema. De belangrijkste conclusie: effectieve samenwerking in de waterketen leidt tot waardevolle resultaten (regionaal, nationaal en internationaal).
Waterakkers5 Waterakkers4 Waterakkers3 Waterakkers2 Waterakkers1

CVS congres

Jaarlijks ondersteunt Sidekick Service het Colloquim Vervoersplanologisch speurwerk in de aanloop en de uitvoering naar het twee-daags CVS-congres.

Het CVS is bedoeld als ontmoetingsplaats voor onderzoekers, beleidsmakers en anderen met belangstelling voor vraagstukken op het snijvlak van verkeer, vervoer en ruimtelijke ordening. Nieuwe inzichten en ideeën worden er gepresenteerd en bediscussieerd. Het eerste CVS werd georganiseerd in 1974. In de loop der jaren zijn deze bijeenkomsten uitgegroeid tot een belangrijk podium waar onderzoeksresultaten uitgewisseld worden en tegelijkertijd interactie plaatsvindt tussen de onderzoekswereld en beleidsmakers. Inmiddels valt het CVS te kenmerken als hét vervoercongres van Nederland.

In 2013 vierde het CVS het 40-jarig jubileum op een bijzondere locatie: 1385035584342

de SS Rotterdam. Maar liefst 120 papers kwamen aan de orde in 42 sessies met de 150 deelnemers, van wie een groot deel bleef overnachten op de SS Rotterdam.

Het CVS-congres vindt jaarlijks plaats in week 47, ook in 2014 mag Sidekick Service de ondersteuning weer op zich nemen. We zien al uit naar november!

WIS Award

Wateralliance wilde op de Aquatech graag een event organiseren voor het MKB daar aanwezig. Sidekick Service kreeg de opdracht zon event te bedenken, vorm te geven en uit te voeren.

Dat werd de WIS award: Water Alliance Innovation Stimulation Award. Het event werd afgetrapt met de WIS battle op de Aquatech en het uitreiken van de publieksprijs. Via online voting en een spetterende finale op WaterLink kwam Blue Leg monitor als winnaar uit de bus. De WIS award was zo’n succesvol event dat de WaterAlliance heeft besloten ook in 2015 een wedstrijd voor innovatieve watertechnologie bedrijven uit te schrijven. Bent of kent u zo’n bedrijf? Laat het me weten. Voor voorwaarden en inschrijven bezoekt u de site van de WaterAlliance.

Een sfeerimpressie van de WIS battle, november 2013, Amsterdam

Waarde van WLN

Sidekick Service was door de directeur van WLN benaderd voor het bedenken en uitvoeren van een format voor een relatiedag voor haar organisatie. Dat werd de Waarde van WLN. Een inhoudelijk goed gefundeerd programma dat werd afgesloten met een spetterend buitengebeuren na afloop. Sidekick Service heeft alles in nauw overleg met het team van WLN uitgevoerd en wel zodanig dat zij het een volgende keer zelfstandig kunnen uitvoeren. Dus kijken we uit naar de volgende Waarde van WLN

 

hildecheque

Oxfam Novib

Op 19 juni 2014 organiseert Oxfam Novib een symposium over Impact Investment. Sidekick Service is benaderd voor ondersteuning bij de opzet en voorbereiding van dit evenement, in nauwe samenwerking met het team in Den Haag