Archive for 10-04-2013

Masterclasses: lente en zomerschool

Een van de sprekers is Michael Braungart, de grondlegger van Cradle to Cradle. Braungart gaat ervan uit dat afval als grondstof moet worden gezien. Momenteel vervult Michael verschillende posities waaronder die van hoog- leraar ‘Cradle to Cradle for Innovation and Quality’ aan de Erasmus Universiteit.

Het volledige programma (09.30-16.30 uur)

Michael Braungart Voorbeelden, criteria en internationale  ontwikkelingen
Gatze Lettinga(TBC) Grondstofterugwinning en waarde creatie:  overzicht en nieuwe perspectieven
Leon Korving Winning van fosfaat uit afvalwater en slib
Alan Werker Productie van biopolymeren uit afvalwater
Alexander Laarman Winning van humuszuren uit grondwater
Adriaan Jeremiasse Winning van ammonium uit urine

Ook deze editie van de Masterclass, georganiseerd ism Empower People en Wetsus vindt plaats in de Johannes de Doper kerk in Leeuwarden, Agora 1.

Er zijn kosten aan deelname verbonden: wil je erbij zijn, neem dan contact met me op.