Archive for Gedane zaken

WaterLink Themasessie: meld u nu aan voor de workshop van uw keuze

SidekickService coordineert en moderate een Themasessie op WaterLink as 15 januari.

U bent van harte uitgenodigd: Uitnodiging WaterLink vanuit CEW, CIV, Wetsus, H2O, YEP, NWP en National Watertraineeship

Zien we elkaar daar?

Waarde van WLN

Sidekick Service heeft voor de directeur van WLN een format neergezet voor het jaarlijks uit te voeren event ‘Waarde van WLN’. In nauwe samenwerking met het team van WLN werd dit voorbereid en uitgevoerd in juni 2013 met een mooi inhoudelijk programma en een verrassende afsluiting.

Onlangs vond de tweede Waarde van WLN plaats in Glimmen, uitgevoerd door het WLN communicatie team, met als thema Hygiene en veiligheid van (drink) water.

De presentaties van de Waarde van WLN van jl 5 juni vindt u hier

 

 

WaterCampus Business Cafe 4 september

Op 4 september stond het WaterCampus Business Café in het teken van het subsidieprogramma Fryslân Fernijt IV. Tijdens deze middag waar zo’n 60 deelnemers present waren, werden succesvolle voorbeelden uit het verleden en ervaringen uit de eerste tenderperiode van Fryslân Fernijt 4 gedeeld. Er werden praktische tips gegeven en er werd uitgelegd hoe dit programma ook mogelijk interessant isn voor bedrijven die niet in Friesland gevestigd zijn, maar wel samenwerken met partijen in Friesland.

Sprekers waren o.a. de gedeputeerde van de provincie Fryslan, de programmamanager van Fryslan Fernyt en verschillende MKB vertegenwoordigers.

Na het inhoudelijke gedeelte werd de informele netwerkborrel druk bezocht.

Wilt u deelnemen aan een vande WaterCampus Business Cafe’s? Meld u aan via events@wateralliance.nl of bij mij.

borrel

Het thema van de WaterCampus Business Cafe’s is te vinden op de website van de WaterAlliance www.wateralliance.nl

Puur Water Keten

Een echt Sidekick Service event was Puur Water Keten (12 juli 2012), met naast een afwisselende inhoud ook excursies op het programma stonden, naar de Puurwaterketen fabriek, en naar het proeftuingedeelte in Assen. Een en ander was door Sidekick Service georganiseerd voor de WaterAlliance in nauwe samenwerking met Waterleiding Maatschappij Drenthe.

De belangstelling voor de bijeenkomst was zo groot dat inschrijving werd gestopt vanwege het aantal beschikbare plaatsen in de zaal.
Op het mini symposium ‘PuurWaterKeten’ stond natuurlijke en duurzame waterzuivering centraal. Diverse sprekers gaven vanuit hun specifieke invalshoek hun visie op dit mondiaal belangrijke thema. De belangrijkste conclusie: effectieve samenwerking in de waterketen leidt tot waardevolle resultaten (regionaal, nationaal en internationaal).
Waterakkers5 Waterakkers4 Waterakkers3 Waterakkers2 Waterakkers1

CVS congres

Jaarlijks ondersteunt Sidekick Service het Colloquim Vervoersplanologisch speurwerk in de aanloop en de uitvoering naar het twee-daags CVS-congres.

Het CVS is bedoeld als ontmoetingsplaats voor onderzoekers, beleidsmakers en anderen met belangstelling voor vraagstukken op het snijvlak van verkeer, vervoer en ruimtelijke ordening. Nieuwe inzichten en ideeën worden er gepresenteerd en bediscussieerd. Het eerste CVS werd georganiseerd in 1974. In de loop der jaren zijn deze bijeenkomsten uitgegroeid tot een belangrijk podium waar onderzoeksresultaten uitgewisseld worden en tegelijkertijd interactie plaatsvindt tussen de onderzoekswereld en beleidsmakers. Inmiddels valt het CVS te kenmerken als hét vervoercongres van Nederland.

In 2013 vierde het CVS het 40-jarig jubileum op een bijzondere locatie: 1385035584342

de SS Rotterdam. Maar liefst 120 papers kwamen aan de orde in 42 sessies met de 150 deelnemers, van wie een groot deel bleef overnachten op de SS Rotterdam.

Het CVS-congres vindt jaarlijks plaats in week 47, ook in 2014 mag Sidekick Service de ondersteuning weer op zich nemen. We zien al uit naar november!

WIS Award

Wateralliance wilde op de Aquatech graag een event organiseren voor het MKB daar aanwezig. Sidekick Service kreeg de opdracht zon event te bedenken, vorm te geven en uit te voeren.

Dat werd de WIS award: Water Alliance Innovation Stimulation Award. Het event werd afgetrapt met de WIS battle op de Aquatech en het uitreiken van de publieksprijs. Via online voting en een spetterende finale op WaterLink kwam Blue Leg monitor als winnaar uit de bus. De WIS award was zo’n succesvol event dat de WaterAlliance heeft besloten ook in 2015 een wedstrijd voor innovatieve watertechnologie bedrijven uit te schrijven. Bent of kent u zo’n bedrijf? Laat het me weten. Voor voorwaarden en inschrijven bezoekt u de site van de WaterAlliance.

Een sfeerimpressie van de WIS battle, november 2013, Amsterdam

Waarde van WLN

Sidekick Service was door de directeur van WLN benaderd voor het bedenken en uitvoeren van een format voor een relatiedag voor haar organisatie. Dat werd de Waarde van WLN. Een inhoudelijk goed gefundeerd programma dat werd afgesloten met een spetterend buitengebeuren na afloop. Sidekick Service heeft alles in nauw overleg met het team van WLN uitgevoerd en wel zodanig dat zij het een volgende keer zelfstandig kunnen uitvoeren. Dus kijken we uit naar de volgende Waarde van WLN

 

hildecheque

WaterLink

WaterLink is HET netwerkevenement van de WaterAlliance, waar Sidekick Service vanaf de eerste ideeen bij betrokken is. In 2013 was de finale van de WIS tijdens WaterLink. WAterLink vindt altijd plaats in het WTC in Leeuwarden in januari. Afgezien van een sterk inhoudelijk programma en ludieke verstrooiing kan men erop rekenen dat men het glas heft op het nieuwe jaar met een heel groot deel van de Nederlandse watersector dat jaarlijks op WaterLink aanwezig is. In 2014 waren ruim 200 deelnemers te tellen. In 2015 kon dat aantal weleens flink overschreden worden. U komt toch ook?

Ideeen voor thema’s zijn ook van harte welkom. Kijk op de site van de WaterAlliance.

Sfeerimpressie WaterLink 2014

Masterclasses: lente en zomerschool

Een van de sprekers is Michael Braungart, de grondlegger van Cradle to Cradle. Braungart gaat ervan uit dat afval als grondstof moet worden gezien. Momenteel vervult Michael verschillende posities waaronder die van hoog- leraar ‘Cradle to Cradle for Innovation and Quality’ aan de Erasmus Universiteit.

Het volledige programma (09.30-16.30 uur)

Michael Braungart Voorbeelden, criteria en internationale  ontwikkelingen
Gatze Lettinga(TBC) Grondstofterugwinning en waarde creatie:  overzicht en nieuwe perspectieven
Leon Korving Winning van fosfaat uit afvalwater en slib
Alan Werker Productie van biopolymeren uit afvalwater
Alexander Laarman Winning van humuszuren uit grondwater
Adriaan Jeremiasse Winning van ammonium uit urine

Ook deze editie van de Masterclass, georganiseerd ism Empower People en Wetsus vindt plaats in de Johannes de Doper kerk in Leeuwarden, Agora 1.

Er zijn kosten aan deelname verbonden: wil je erbij zijn, neem dan contact met me op.