Archive for Nieuws

coordinatie themasessies WaterLink

Voor de WaterAlliance coordineert Sidekick Service de inhoudelijke themasessies. Het gaat om een zestal besloten sessies (Eng) in de ochtend, en rond de 10 open sessies gedurende het middagprogramma. Sidekick Service onderhoudt de contacten met de themaleiders, coordineert de voortgang en verzamelt de communicatiegegevens.

De uitvoering van de themasessies vindt plaats tijdens WaterLink, 26 januari 2017

Meer informatie via de WaterAlliance op waterlink.nl

CVS congres 2016

Voor het 4e jaar op rij ondersteunt SidekickService de secretaris van het CVS-congres. SidekickService vervult de gastvrouwrol tijdens de uitvoering van het congres en is in de aanloop ernaartoe contactpersoon voor de deelnemers.

Ieder jaar organiseert de Stichting Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS) eind november een tweedaags congres op het gebied van de verkeers- en vervoersplanologie: het CVS. Het CVS is bedoeld als ontmoetingsplaats voor onderzoekers, beleidsmakers en anderen met belangstelling voor vraagstukken op het snijvlak van verkeer, vervoer en ruimtelijke ordening. Nieuwe inzichten en ideeën worden er gepresenteerd en bediscussieerd.

Het thema van 2016 is Hoe slim is ‘smart’ nou eigenlijk? Het CVS congres vindt dit jaar plaats in Zwolle, op 24 en 25 november.

Actosium BijVANGst 30 juni 2016

Op 30 juni j.l. vond het actosium BijVANGst plaats, een ‘actief symposium’ voor rond de 80 genodigden uit de wereld van hergebruik van reststoffen. SidekickService was gevraagd het geheel te coordineren en samen met de inhoudelijke partijen – BWA Water, Attero, Waterschap AA en Maas en Waterschap en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het programma inhoud en vorm te geven. Het thema was Van Grondstof naar Markt: we moeten het, we kunnen het, en we streven naar beter.

Belangstellenden startten de dag met een bezoek aan de  fijnzeefinstallatie RWZI Beemster in Zuidoostbeemster waarna men bij eventslocatie Fort Beemster werd ontvangen met een inlooplunch. Marjan Minnesma van Urgende trapte het inhoudeljik programma af met haar betoog voor Opschalen en opschieten! De discussie kwam, onder leiding van dagvoorzitter Richard Engelfriet, goed op gang. Het actosium verliep succesvol en zoals de organisatoren voor ogen hadden: actief!

Het laatste woord over het onderwerp is nog lang niet gezegd. Praat u een volgende keer mee? Voor meer informatie over de inhoud van het actosium kunt u de website nog bezoeken.

http://www.actosium.nl/voorlopig-programma-actosium-bij-vang-st-30-juni-2016-te-fort-beemster/

 

 

Mountainbiken voor arme boeren in Peru

Ben of ken je fanatieke mountainbikers in je omgeving? Wijs ze dan op dit fantastische initiatief van enkele samenwerkende organisaties. SidekickService is betrokken op het gebied van de promotie van social media.

Kijk voor alle informatie, data en prijzen op www.peruchallenge.nl

Zegt het voort! Of schrijf je meteen in!

Lama

http://www.dutchict.nl/nieuws/mountainbikers-opgelet-fiets-mee-met-de-peru-pachamama-challenge-in-2016/#

WIS Award

Wateralliance wilde op de Aquatech graag een event organiseren voor het MKB daar aanwezig. Sidekick Service kreeg de opdracht zon event te bedenken, vorm te geven en uit te voeren.

Dat werd de WIS award: Water Alliance Innovation Stimulation Award. Het event werd afgetrapt met de WIS battle op de Aquatech en het uitreiken van de publieksprijs. Via online voting en een spetterende finale op WaterLink kwam Blue Leg monitor als winnaar uit de bus. De WIS award was zo’n succesvol event dat de WaterAlliance heeft besloten ook in 2015 een wedstrijd voor innovatieve watertechnologie bedrijven uit te schrijven. Bent of kent u zo’n bedrijf? Laat het me weten. Voor voorwaarden en inschrijven bezoekt u de site van de WaterAlliance.

Een sfeerimpressie van de WIS battle, november 2013, Amsterdam

Oxfam Novib

Op 19 juni 2014 organiseert Oxfam Novib een symposium over Impact Investment. Sidekick Service is benaderd voor ondersteuning bij de opzet en voorbereiding van dit evenement, in nauwe samenwerking met het team in Den Haag

WaterLink

WaterLink is HET netwerkevenement van de WaterAlliance, waar Sidekick Service vanaf de eerste ideeen bij betrokken is. In 2013 was de finale van de WIS tijdens WaterLink. WAterLink vindt altijd plaats in het WTC in Leeuwarden in januari. Afgezien van een sterk inhoudelijk programma en ludieke verstrooiing kan men erop rekenen dat men het glas heft op het nieuwe jaar met een heel groot deel van de Nederlandse watersector dat jaarlijks op WaterLink aanwezig is. In 2014 waren ruim 200 deelnemers te tellen. In 2015 kon dat aantal weleens flink overschreden worden. U komt toch ook?

Ideeen voor thema’s zijn ook van harte welkom. Kijk op de site van de WaterAlliance.

Sfeerimpressie WaterLink 2014