Archive for admin

coordinatie themasessies WaterLink

Voor de WaterAlliance coordineert Sidekick Service de inhoudelijke themasessies. Het gaat om een zestal besloten sessies (Eng) in de ochtend, en rond de 10 open sessies gedurende het middagprogramma. Sidekick Service onderhoudt de contacten met de themaleiders, coordineert de voortgang en verzamelt de communicatiegegevens.

De uitvoering van de themasessies vindt plaats tijdens WaterLink, 26 januari 2017

Meer informatie via de WaterAlliance op waterlink.nl

CVS congres 2016

Voor het 4e jaar op rij ondersteunt SidekickService de secretaris van het CVS-congres. SidekickService vervult de gastvrouwrol tijdens de uitvoering van het congres en is in de aanloop ernaartoe contactpersoon voor de deelnemers.

Ieder jaar organiseert de Stichting Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS) eind november een tweedaags congres op het gebied van de verkeers- en vervoersplanologie: het CVS. Het CVS is bedoeld als ontmoetingsplaats voor onderzoekers, beleidsmakers en anderen met belangstelling voor vraagstukken op het snijvlak van verkeer, vervoer en ruimtelijke ordening. Nieuwe inzichten en ideeën worden er gepresenteerd en bediscussieerd.

Het thema van 2016 is Hoe slim is ‘smart’ nou eigenlijk? Het CVS congres vindt dit jaar plaats in Zwolle, op 24 en 25 november.

Actosium BijVANGst 30 juni 2016

Op 30 juni j.l. vond het actosium BijVANGst plaats, een ‘actief symposium’ voor rond de 80 genodigden uit de wereld van hergebruik van reststoffen. SidekickService was gevraagd het geheel te coordineren en samen met de inhoudelijke partijen – BWA Water, Attero, Waterschap AA en Maas en Waterschap en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het programma inhoud en vorm te geven. Het thema was Van Grondstof naar Markt: we moeten het, we kunnen het, en we streven naar beter.

Belangstellenden startten de dag met een bezoek aan de  fijnzeefinstallatie RWZI Beemster in Zuidoostbeemster waarna men bij eventslocatie Fort Beemster werd ontvangen met een inlooplunch. Marjan Minnesma van Urgende trapte het inhoudeljik programma af met haar betoog voor Opschalen en opschieten! De discussie kwam, onder leiding van dagvoorzitter Richard Engelfriet, goed op gang. Het actosium verliep succesvol en zoals de organisatoren voor ogen hadden: actief!

Het laatste woord over het onderwerp is nog lang niet gezegd. Praat u een volgende keer mee? Voor meer informatie over de inhoud van het actosium kunt u de website nog bezoeken.

http://www.actosium.nl/voorlopig-programma-actosium-bij-vang-st-30-juni-2016-te-fort-beemster/

 

 

CVS congres 2015: buiten de lijntjes kleuren

Ieder jaar organiseert de Stichting Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS) eind november een tweedaags congres op het gebied van de verkeers- en vervoersplanologie: het CVS. Het CVS is bedoeld als ontmoetingsplaats voor onderzoekers, beleidsmakers en anderen met belangstelling voor vraagstukken op het snijvlak van verkeer, vervoer en ruimtelijke ordening. Nieuwe inzichten en ideeën worden er gepresenteerd en bediscussieerd.

Dit jaar vindt het CVS congres in Antwerpen plaats, op 19 en 20 november. Alle papers zijn inmiddels ingediend. Er zijn ruim 100 deelnemers geregistreerd. Sidekick Service is ondersteunend aan het CVS bestuur en gastvrouw/vraagbaak tijdens de uitvoering van het congres. Een hele (en leuke) klus!

CVS

HydroLogic hackahon 2015: wees er snel bij!

HydroLogic organiseert op 12 en 13 december een hackathon voor 3e en 4e jaars ICT studenten van Hogescholen. Windesheim en de Haagse Hogeschool zijn al aangemeld. Utrecht, Amsterdam en Rotterdam volgen ongetwijfeld.

Wil je meedoen met de hackathon registreer je dan via hackathon2015.nl

Inzet is hoog: prijs 4 dagen met je team naar New York

Wees er snel bij, slechts 30 plaatsen beschikbaar!

 

 

Sensoren en Watertechnologie: meetpunt 2015

Jl juni vond in Leeuwarden het WaterCampus Business Cafe Sensoren en Watertechnologie: Meetpunt 2015. De huidige stand van zaken in het gebruik van sensoren in het werkveld van de watertechnologie werd geschetst door Hilde Prummel (directeur WLN) en de meest in het oog springende projecten van dit moment passeerden daarna de revue. De zaal zat tjokvol, en meer dan de helft van de aanwezigen was voor het eerst bij een WaterCampus Business Cafe aanwezig. Zo konden volop contacten worden gelegd als basis voor nieuwe samenwerkingen!

DSC_1987

De deelnemers uit overheidsorganisaties, bedrijfsleven en kennisinstellingen werden tijdens het tweede gedeelte van dit event dmv stellingen en toelichtingen vanuit het deskundigenpanel uitgedaagd voor een pittige discussie. De visie op het gebruik en de toepassing van sensoren in de watertechnologie wereld verschilt hier en daar, maar het onderwerp liet geen van de aanwezigen ongemoeid en alle deelnemers waren actief betrokken. Verschuilen kon men zich niet: na elke stelling moest een ja/nee vak worden gekozen en werd om een toelichting gevraagd. Uiteindelijk stond men eensgezind in het vak Ja als antwoord op de vraag of toepassing van sensoren zinvol is.De discussie werd vakkundig geleid door Alex Berhitu, business developer van de WaterAlliance.

DSC_1993

Tijdens de borrel na afloop werd er nog een hele tijd nagepraat. Het organisatie team kijkt met genoegen terug op dit event. Wellicht ontmoeten we elkaar bij een volgend WaterCampus Business Cafe in Leeuwarden. U bent van harte welkom en deelname is altijd gratis.

Kijk op www.wateralliance.nl voor data en onderwerpen van de volgende edities.

DSC_1984

Mountainbiken voor arme boeren in Peru

Ben of ken je fanatieke mountainbikers in je omgeving? Wijs ze dan op dit fantastische initiatief van enkele samenwerkende organisaties. SidekickService is betrokken op het gebied van de promotie van social media.

Kijk voor alle informatie, data en prijzen op www.peruchallenge.nl

Zegt het voort! Of schrijf je meteen in!

Lama

http://www.dutchict.nl/nieuws/mountainbikers-opgelet-fiets-mee-met-de-peru-pachamama-challenge-in-2016/#

Sensoren en Water: Meetpunt 2015

Sidekick Service is gevraagd ism WLN voor de WaterAlliance inhoud te geven aan een van de WaterCampus Business Cafe’s die de WaterAlliance organiseert. Deze editie gaat over sensoren in de watertechnologie. Bent u werkzaam in de watersector en is werken met sensoren of ontwikkelen uw aandachtsgebied? Dan is dit event interessant voor u. Heeft u ideeen over hoe het implementeren van nieuwe technologieen in de watersector zou moeten plaatsvinden? Praat dan mee tijdens de discussie met een panel van deskundigen die er vanuit verschillende invalshoeken naar kijken: overheid, waterbedrijven, waterschappen en klein MKB. We nodigen u graag uit mee te helpen inhoud aan de discussie te geven!

Het programma van de dag en de teasers van de presentaties staan online:http://wateralliance.nl/event/watercampus-business-cafe-sensoren-in-de-watertechnologie/

Inmiddels hebben meer dan 60 geinteresseerden zich aangemeld. Deelname is gratis, aanvang met inlooplunch 12.30 uur, afsluiting met netwerkborrel, 17.00 uur.

Aanmelden? Bel of mail mij of stuur een mail naar info@wateralliance.nl

WIS winnaar: HydroWashr

Sidekick Service voerde ism de WaterAlliance op donderdag 15 januari 2015 tijdens het event WaterLink in Leeuwarden de finale van de WIS (WaterAlliance Innovation Stimulation Award) uit. Na een flitsende pitchronde werden de stemmen van het publiek geteld en beraadde de vakjury zich waarna de HydroWashr als winnaar uit de bus kwam.

Dit bedrijf ontwikkelde een innovatie waarmee bij toiletbezoek handen met een vooruitstrevende techniek zowel gereinigd als gedroogd worden, waarbij weinig water wordt verbruikt. Een tweede plaats was er voor het bedrijf Metalmembranes.

http://www.wateralliance.nl/what/news/hydrowashr-wint-wis-award-2015/3

winnaar

Volgend jaar is er weer een WIS. Er hebben zich al enkele potentiele kandidaten bij me gemeld. Innovatief in de watertechnologie en interesse? Neem contact op!

WaterLink Themasessie: meld u nu aan voor de workshop van uw keuze

SidekickService coordineert en moderate een Themasessie op WaterLink as 15 januari.

U bent van harte uitgenodigd: Uitnodiging WaterLink vanuit CEW, CIV, Wetsus, H2O, YEP, NWP en National Watertraineeship

Zien we elkaar daar?